fókuszban az építész igazságügyi szakértő

Az építész igazságügyi szakértő véleménye olyan hivatalos dokumentum, amely szakértő megállapításokat tartalmaz, és egyaránt felhasználható bírósági perekben és bíróságon kívüli érdekérvényesítő ügyekben. Kártérítési ügyek, garanciális javításra való kötelezés, vagy például elszámolási problémák esetén is szükség lehet építész igazságügyi szakértő eljárásba történő bevonására. Kirendelhető a szakember közjegyzői nem peres eljárásban, bíróság által megindított per folyamán, vagy hatóság által is, ha a szakértő vélemény előmozdíthatja az ügy kimenetelét.

Az igazságügyi építési szakértő munkája során a tervezési, a kivitelezési szakasz egyes részfolyamatait ellenőrizheti, kiértékelheti a beruházást, a költségekkel kapcsolatban elemzéseket végezhet, de egyes építéstechnológiai kérdésekben is állást foglalhat. Az érintett épület állapotának vizsgálata mellett értékbecslést hajthat végre, és kalkulálhatja azt a kárértéket is, mely ezután az eljárásban jelentős szerephez jut majd.

Vannak olyan esetek, amikor többféle tapasztalatra is szükség van, ilyen esetekben az egyes szakági területeken otthonosan mozgó szakértők együttműködhetnek olyan kérdésekben, mint például a tartószerkezetek hibái, a tűzvédelem, az épületgépészet, az épületenergetika, épületvillamosság, geotechnika, faanyag-, és műemlékvédelem. Az építész igazságügyi szakértő tevékenységére gyakran kerül sor olyan esetekben, mint a káresetek okainak kivizsgálása, vagy az építési hibák okainak feltárása.

Az építkezés során rengeteg szakember együttműködésére van szükség, és a nem megfelelő minőségű munkavégzés, a helytelen anyaghasználat, vagy a nem megfelelő előkészítés, kivitelezés mind hatással lehetnek az ingatlan épületfizikai jellemzőire, állapotára, és persze a későbbiekben előforduló problémákra. Ilyenkor vizsgálni kell mindazokat a körülményeket, melyek hatással lehettek a káresetre, és természetesen a személyi felelősség kérdése mellett sem mehetünk el. A hasonló ügyekben rendkívül fontos a helyreállításhoz szükséges javítási, helyreállítási munkálatok megállapítása, hiszen a kivitelezőt gyakorlatilag ennek függvényében fogják kártérítésre kötelezni.

Előfordulhat, hogy a felmerülő hibák már a tervezési szakaszra visszavezethetőek, ezért ennek ellenőrzése sem maradhat el az építész igazságügyi szakértő munkája során. Az általános építészeti szempontok mellett a magas-, és mélyépítészet sajátosságainak vizsgálata, a kivitelezési tervek jogszabályoknak, műszaki előírásoknak való megfelelése legalább olyan fontosak, mint az ezekkel kapcsolatos számítások, kalkulációk ellenőrzése.

A helytelen, szakszerűtlen kivitelezés számos okra visszavezethető, de a jól ismert következmények pontosan felismerhetőek. A vizesedés, a penészesedés, az ingatlan hővesztesége és nem megfelelő páratechnikai jellemzői mind arra utalnak, hogy a kivitelezés szakaszában bizony komoly hiányosságok merültek fel. Természetesen a szakvélemény pontos összeállításához nélkülözhetetlen az épület aktuális állapotának felmérése, dokumentálása, és a károsodás mértékének kiértékelése. Mindezek függvényében kerülhet sor arra, hogy a kárértéket objektíven megállapítsa az építész igazságügyi szakértő. Az eljárás típusától függetlenül rendkívül fontos ez, hiszen a javítási munkák műszaki és anyagi tervezésekor a döntéshozónak mindenkor tisztában kell lennie a kárértékkel, és a szükséges, minőségi javítási teendőkkel.

A terület sajátosságainak ismerete akkor is szerephez jut, ha ingatlan-értékbecslési feladatok ellátásáról van szó. Büntető-, és polgári perekben is előfordulhat, hogy erre szükség van, sőt a hitelintézetek is igényt tarthatnak egyes hitelbírálatokhoz, végrehajtásokhoz építész igazságügyi szakértőre, aki szaktudásánál, végzettségénél és persze az évek során gyűjtött tapasztalatoknál fogva hatékony segítséget tud nyújtani mindazon kérdésekben, amelyek felmerülhetnek ügytípustól függően. Mint az építkezés a tervezéstől a kivitelezésig rendkívül sokrétű szakértelmet követel meg, így ennek megfelelően az építész igazságügyi szakértőnek is otthonosan kell mozognia az építéstechnológiától kezdve az építészeten át egészen a vonatkozó jogi és szakmai háttéranyagokig minden esetlegesen felmerülő téma kapcsán.

Leave us a comment

TopTíz Jó szakembert találni nehéz. Engedje, hogy segítsünk! Összegyűjtöttük hazánk legkiválóbb szakértőit, hogy Önnek csak a legjobbak közül kellj
Kun utca 4/C Budapest Pest megye 1081
Tel:- Hours:
Hours:
Credit|Debit card, Paypal,
5 stars - 178 reviews