Igazságügyi orvosszakértő – Mivel foglalkozik?

Kapcsoljuk be bármelyik televízió csatornát, szinte biztos, hogy találkozni fogunk olyan sorozatokkal, melyekben az orvosszakértői munka rejtelmeibe is bepillanthatunk. A néha azonban valóságtól kétségkívül elrugaszkodott történeteknek valóságalapja mégis van, hiszen tény, hogy sokszor a rendőrség is együttműködik munka során igazságügyi orvosszakértőkkel. Az indok nem más, mint az, hogy időnként a halál okának megállapítása pontosítást igényel. Vannak olyan helyzetek, amikor kizárólag alapos vizsgálattal lehet megállapítani, hogy milyen tényezők vezettek a halálhoz.

A hatósági kirendelés vagy büntető-, illetve polgári peres eljárás során adott szakvélemény nagy segítséget jelenthet abban, hogy a bűncselekmény, vagy bármilyen erőszakos közrehatás bizonyítható, vagy kizárható legyen. Fontos továbbá az is, hogy ilyen módon sikerülhet tisztázni a haláleset pontos körülményeit, az odáig vezető okokat, valamint az eljárás során kiemelt jelentőséggel bíró felelősség kérdését is.

Nem véletlen tehát, hogy az igazságügyi orvosszakértői tevékenységhez magas végzettség és hosszú évek tapasztalatai szükségesek. Az orvosi terület mellett nem ritka, hogy jogi diplomával is rendelkezik a szakember, hiszen ha mindkettő kapcsán otthonosan mozog, úgy még teljesebb rálátása lehet a kivizsgálandókra. Bár kétségtelen, hogy az áldozatokkal történő találkozás és folyamatos munka során nem éppen hálás feladat az igazságügyi orvosszakértő munkája, mégis egyre nagyobb igény van a területükön kimagasló színvonalon tevékenykedő szakemberek iránt.

Napjainkban, amikor a bűncselekmények száma minden korábbinál nagyobb mértékben növekszik, s így nélkülözhetetlen, hogy a haláleset körülményeinek tisztázásához, vagy az áldozatokat ért sérülések vizsgálatához igazságügyi orvosszakértőt kérjenek fel. Nincs ez másként akkor sem, ha a magánszemély úgy érzi, hogy a szakértő véleményével megtámogatva álláspontját, jó esélyekkel indulhat a peres eljárás során. A szakember véleménye szakmai érvek mentén kerül kialakításra, objektíven szemlélve az esetet.

Amennyiben rendkívüli haláleset történt, úgy a holttestet igazságügyi intézményben kell vizsgálni, boncolás keretei között. Persze nem csak halottak esetében kerülhet sor a vizsgálatra, hanem élő személyek kapcsán is. A jogi bizonyítás szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró beszámíthatóság mellett az általános egészségi állapotról, a keresőképességről, a munkaképességről, és az ittasságról is bővebb információval szolgálhat a szakember az eljárás során. Mindezek szintén a felelősség kérdésének, valamint annak mértékének megállapításához szükségesek. Az általános egészségi állapotról, és az esetlegesen javasolt gyógykezelésről bizonyítványt állít ki a szakértő, a sérülésekről pedig jegyzőkönyv gyanánt látleletet. Az igazságügyi pszichológus szakértő kifejezetten az pszichológia eredményeire támaszkodva igyekszik segítséget nyújtani. Vonatkozó cikkünkben bővebben olvashat az igazságügyi pszichológus munkájáról.

Maga a látlelet kiadása még nem bizonyul szakértői tevékenységnek, akkor válik azzá, ha a vonatkozó büntető-, illetve polgári eljárás során a bizonyítás érdekében fel is használják. Az igazságügyi orvosszakértő igénybevétele során előfordulhat, hogy olyan kérdéseket tesz majd fel a szakember a megbízó magánszemélynek, amelyeket akár kényelmetlennek is érezhet az. Erre azonban sok esetben éppen azért van szükség, hogy a per tárgyát képező körülményekről minél többet sikerüljön megtudni, ezzel a teljes, objektív és mindenre kiható vizsgálatot megvalósítva.

Hazánkban összesen tíz intézmény lát el igazságügyi orvostani feladatokat, ezek közül négy orvosi egyetemek berkein belül működik, méghozzá Debrecenben, Budapesten, Szegeden és Pécsen. Az Igazságügyi Minisztérium továbbá hat intézményt működtet kifejezetten orvosszakértői feladatok ellátására, ezek Miskolcon, Kaposváron, Győrben, Budapesten, Veszprémben és Szolnokon találhatóak meg. Látható tehát, hogy az egész ország területe lefedésre került, így legyen szó bármelyik régióról, minden város, település környékén megtalálhatóak olyan intézmények, melyek keretein belül tevékenykedve igazságügyi orvosszakértők állnak rendelkezésre.

A filmekből és manapság népszerű sorozatokból ismert igazságügyi orvosszakértői teendők tehát jóval szélesebb körre terjednek ki, mint pusztán az elhunytak boncolása és a halál okának megállapítása. Az igazságügyi orvostan olyan speciális területe az orvostudománynak, amely természetesen megköveteli az orvosi, patológiai ismereteket, de ugyanakkor mélyreható jogi tudást is szükségessé tesz. Erre azért van szükség, mert bár kétségtelen, hogy orvosként a szakember pontosan tisztában van azzal, milyen betegségek és bűncselekményből fakadó nyilvánvaló jelek vezethetnek a halálhoz, mégis szükséges, hogy a jogász szemszögéből is lássa mindezt. Ismerve a polgári és a büntetőjog tényállásait kifejezetten azokra a területekre tud koncentrálni a vizsgálat során, amelyek lényegesek lehetnek az eljárás szempontjából.

Nincs ez másként akkor sem, ha élő személy vizsgálatáról van szó, ám ekkor egy jó adag pszichológiai tudással is érdemes rendelkeznie, ugyanis a konkrét vizsgálat mellett egyéb tényezőkre is ajánlott figyelnie. A feltett kérdésekre adott válasz igazságtartalma pontosan leszűrhető akkor, ha a szakember már jelentős tapasztalattal rendelkezik a hasonló eljárások kapcsán. Az igazságügyi orvosszakértő tehát olyan szaktekintély, akinek esetében rendkívüli jelentőséggel bír az évek során szerzett tudás és tapasztalat.

A szakvélemények készítésekor, az egyes esetek körülményeinek vizsgálatakor újabb és újabb tapasztalatokkal gazdagodik a szakértő, mely tudását a későbbiekben még inkább munkája szolgálatába tudja állítani. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bíróság előtti eljárások során nagy jelentőséget tulajdonítanak az orvosszakértő szakvéleményének, mely akár döntő is lehet az eljárás kimenetelét illetően.

Leave us a comment

TopTíz Jó szakembert találni nehéz. Engedje, hogy segítsünk! Összegyűjtöttük hazánk legkiválóbb szakértőit, hogy Önnek csak a legjobbak közül kellj
Kun utca 4/C Budapest Pest megye 1081
Tel:- Hours:
Hours:
Credit|Debit card, Paypal,
5 stars - 178 reviews