Az igazságügyi írásszakértő feladata

Az írás olyan jelrendszer, amelyet évezredek óta használ az emberiség. Az íráson elsősorban a kézírást szoktuk érteni, de manapság nem mehetünk el a számítógépen és hasonló eszközökön történő gépírás mellett sem. Mivel bűncselekmények kapcsán gyakran lehet találkozni visszaélésekkel, gyakorlatilag mindkét írással kapcsolatban, így az igazságügyi írásszakértő munkája során bármely típus képezheti a vizsgálat tárgyát. Az íráshordozó mellett az írás készítéséhez alkalmas eszközt, és magát az írást is vizsgálni kell.

A vonatkozó büntetőjogi szabályozás egyébként tárgyi bizonyítási eszközként tartja számon az iratot, a rajzot, valamint mindazokat a tárgyakat, amelyek adatokat rögzítenek vegyi, műszaki, vagy másféle eljárással. Az igazságügyi írásszakértő tevékenysége során olyan természet-, és társadalomtudományi ismereteket vesz alapul, amelyek információval szolgálhatnak az írást illetően. A tapasztalatok legalább olyan lényegesek, mint a vonatkozó biológiai ismeretek. S hogy miért van szükség ez utóbbiakra? Bár kétségtelen, hogy kezünket használjuk az íráshoz, de az írás folyamatát az agy befolyásolja. A tanulási folyamat során elsajátított íráshoz feltétlen reflexeket is használunk, de a tapasztalati úton szerzett beidegződések is hatással vannak a végeredményre, melyekben az agy jelentős szerepet játszik.

Az írásszakértő által vizsgált területek a büntető-, és polgári perek esetében gyakran játszanak fontos szerepet. A hatóság kirendelésére, vagy magánszemély felkérésére is bevonható az igazságügyi írásszakértő egy-egy ügybe, hogy szaktudásával és az évek alatt szerzett tapasztalattal objektívan foglaljon állást a felmerülő kérdésekben. Bár a tanulás során egyformán tanuljuk és sajátítjuk el az írást, de idővel mindenkire jellemzőek lesznek egyedei sajátosságok. Éppen ez képezi alapját annak a komplex tudománynak, melyet az igazságügyi írásszakértő alkalmaz munkája során.

Elsősorban bűncselekmények, büntető eljárások és visszaélések kapcsán szokott sor kerülni az igazságügyi írásszakértő eljárásba történő bevonására, de a terület iránt mind több magánszemély is érdeklődik, akár polgári perek kapcsán is. A szakember munkája főként arra irányul, hogy egy adott írás kitől származik, valamint hogy különböző írások származhatnak-e egy és ugyanazon személytől. A vizsgálat tárgyát képezheti az is, hogy vajon egy adott írás valódi-e, hamisított-e, vagy tartalmaz-e javításokat, és az eredeti szöveg milyen lehetett.

Annak érdekében, hogy az igazságügyi írásszakértő megfelelő, tudományos alapokon nyugvó, objektív szakvéleményt tudjon adni, összehasonlító vizsgálatra is sor kerül. Ennek során spontán írásmintát is igénybe vehetnek a szakemberek, melyek lehetővé teszik a vizsgált anyaggal történő összehasonlítást. A szakembernek munkája során arra is fel kell készülnie, hogy egy adott üggyel kapcsolatban kérdéseket tesznek majd fel neki, ezekre előzetesen kereshet választ a vizsgálat alkalmával. Mivel az írás, mint tárgyi bizonyíték, akár döntő is lehet az ügy kimenetelét illetően, így az írásszakértői vizsgálat rendkívüli jelentőséggel bír.

A grafológiai vizsgálat az írás egészére kiterjed, hiszen csak egészében lehet megállapítani azokat az információkat, amelyek befolyással lehetnek az eljárásra. A margók tartása, a szöveg tagoltsága, a sorok és a szavak közötti távolság, a sorok iránya, a betűk dőlése, nagysága éppen olyan jellemzőek lehetnek egy-egy személyre, mint a megszólítás és az aláírás elhelyezése, a betűk kezdő-, és befejező vonalainak nagysága, iránya, alakja. További egyedi jeleknek számítanak az olyan sajátosságok, mint a rövidítés, a kiemelés, vagy az oldalak számozása.

Az aláírás vizsgálatára a grafológiai eljárás során különös figyelmet szoktak fordítani, hiszen visszaélések, vagyoni jellegű bűncselekmények esetén fontos szerep jut ennek. Az igazságügyi írásszakértő véleménye kialakítása során rendkívüli körültekintéssel kell, hogy eljárjon, ezen ugyanis emberi sorsok, és gyakran nagy pénzek múlhatnak. A szakmaiságot, az objektivitást és az elhívatottságot szem előtt tartva, alapos vizsgálatnak kell megelőznie a végső szakvélemény megfogalmazását.