Az igazságügyi pszichológus szakértő szerepe

Az igazságügyi orvosszakértő kifejezéssel legtöbbször a híradóban, vagy a televízióban futó sorozatok kapcsán találkozunk. Az orvostudomány speciális szakágát felölelő terület egyszerre követeli meg az orvosi végzettséget és az olyan mélyreható jogi tudást, amely nélkülözhetetlen a feladatok tökéletes ellátásához. A szakértő munkájára egyaránt szükség lehet polgári és büntetőügyekben, s a hivatalos kirendelés mellett magánszemély is megbízhatja a szakembert, ha ezzel ügyét az eljárásban előmozdulni látja. Ha többet megtudna tevékenységéről, javasoljuk vonatkozó cikkünket. Míg az igazságügyi orvosszakértő a holttest vizsgálatával, valamint élő személyek sérüléseinek, állapotának megismerésével foglalkozik, s erről ad ki szakvéleményt, addig az igazságügyi pszichológus szakértő kifejezetten a pszichológiai tudománykörének eredményeire támaszkodva teszi ezt meg.

Az orvosi, pszichológiai ismeretek mellett igen hasznos, ha a szakember jogi ismeretekkel is rendelkezik, hiszen ez nagy segítséget nyújthat a szakvélemény elkészítésében, és annak megállapításában, hogy mennyiben hozhatóak összefüggésbe a vonatkozó jogi eljárással a vizsgálat során megtapasztaltak. Sor kerülhet az igazságügyi pszichológus szakértő alkalmazására önállóan, vagy például igazságügyi orvos-, és elmeszakértővel együttműködve is. Ezt mindig az adott eljárás, és a vizsgálat tárgya határozza meg. Mind az eljárás nyomozati, mind annak bírói szakaszában sor kerülhet a szakértő bevonására.

Számos követelményt támaszt a vonatkozó jogi háttéranyag az igazságügyi pszichológus szakértő munkájára vonatkozóan. Így kötelessége, hogy a korszerű pszichológiai módszereket alkalmazza a vizsgálat során, de emellett állásfoglalását úgy kell megfogalmaznia, hogy a szakvélemény közérthető legyen. Amennyiben olyan kérdések megválaszolását várnák tőle, amelyekre megbízhatóan a pszichológiai eszközök alkalmazásával nem tud felelni, úgy erről haladéktalanul értesítenie kell a kirendelő hatóságot. Tevékenysége tehát nem csak azt foglalja magában, hogy a lélektani tények feltárásával álláspontot alakít ki, hanem ezzel kapcsolatban a hatóság felmerülő kérdéseire is válaszolnia kell.

Attól függően, hogy milyen eljárásban kerül sor az elmeállapot vizsgálatára, a pszichológus szakértőnek együtt kell működni más szakértőkkel. Büntető eljárás során gyakran válik szükségessé a kóros elmeállapot megállapítása, a személyiségzavarok feltárása. Ilyen esetekben az együttműködésre felkért igazságügyi szakértők közül az egyiknek igazságügyi pszichiátria, a másiknak pedig igazságügyi orvostan, vagy hasonlóképp igazságügyi pszichiátriai képesítéssel kell rendelkeznie. A pszichológus szakértő orvosszakértővel közreműködve is részt vehet az eljárásban. Hasonló a helyzet akkor is, ha olyan büntethetőséget, cselekvőképességet érintő eljárásokról van szó, amelyek akár az egész ügy kimenetelére rányomhatják bélyegüket. Ha polgári eljárásban kérik ki a szakember véleményét, akkor annak igazságügyi elmeorvostan képesítéssel kell rendelkeznie.

Ennek ellenére az igazságügyi pszichológiai szakértő önállóan is véleményt alkothat bizonyos esetekben. Tipikusan ilyenek a családjogi perek, amelyek néha bizony olyan vitás kérdéseket is felvetnek, amelyekre talán magunktól sosem gondolnánk. A gyermekek és fiatalkorúak sérelmére elkövetett büntetőügyekben szintén jogosult önálló véleményalkotásra az igazságügyi pszichológus szakértő, mint ahogy kiskorú veszélyeztetése miatt folyó ügyek kapcsán is.

A válások és az ezzel sok esetben együtt járó gyermekelhelyezési perek száma egyre növekszik, s ezzel együtt nőtt meg a bíróságok igénye az igazságügyi pszichológus szakértők bevonására. Ilyenkor a szakembernek az általában nevelésre egyformán alkalmas szülők közötti különbséget kell megállapítania. Ennek érdekében vizsgálja a gyermek szüleihez fűződő érzelmi kapcsolatát, valamint az esetleges testvérekhez való viszonyát.

Az igazságügyi pszichológus szakértő nem a halálozási okokat, vagy a fizikai sérülések konkrét keletkezését vizsgálja, hanem tevékenységének középpontjában a psziché, és annak az aktuális körülményekkel kapcsolatba hozható aspektusai állnak.